РешенияИздадено е Решение № 15-03-2/16.08.2019 г . по жалба от „ВАРНА СТОРИДЖ“ ЕООД срещу Предписание № 2019/1/20 от 17.07.2019 г.


 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg