Защита на лични данниПолитика за защита на личните данни в ИАЖА

Въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни, можете да задавате към определеното от изпълнителния директор на ИАЖА длъжностно лице по защита на данните – Мария Стефанова, телефон: 02/ 9409 378, електронен адрес за кореспонденция: mrstefanova@mtitc.government.bg
 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg