Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:
 1.  Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура: 342 (17.01 %)
 2.  Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз: 1575 (78.32 %)
 3.  Не мога да преценя: 48 (2.39 %)
Total: 2011
Пътувате ли с влак?
 1.  Да, редовно пътувам с влак: 33 (26.61 %)
 2.  Да, пътувам понякога: 36 (29.03 %)
 3.  Не, няма в удобно време за мен влак: 18 (14.52 %)
 4.  Кой се вози на влак?: 35 (28.23 %)
Total: 124
Трябва ли според Вас да се дезинфекцират товарните вагони?
 1.  Да, задължително: 53 (96.36 %)
 2.  Не, не е необходимо: 2 (3.64 %)
 3.  Не мога да преценя: 0 (0 %)
Total: 55
Считате ли, че провеждането на периодични изпити на лицата, отговорни за безопасността на превозите с железопътен транспорт, ще доведе до повишаване на нивото на безопасността?
 1.  Да, категорично: 76 (19.19 %)
 2.  Да, защото така се опресняват и затвърждават знанията на персонала: 62 (15.66 %)
 3.  Да, ако се правят по-често: 7 (1.77 %)
 4.  Да, ако теоретичните знания се спазват на практика: 36 (9.09 %)
 5.  Не, защото никой не спазва нормативните документи: 22 (5.56 %)
 6.  Не, защото изпита няма практическа насоченост: 76 (19.19 %)
 7.  Не, провеждането на тези изпити няма отношение към безопасността на превозите: 19 (4.80 %)
 8.  Не, категорично: 84 (21.21 %)
Total: 396
Бихте ли използвали влак като транспортно средство, за придвижване в град София?
 1.  Да, аз и в момента го използвам: 114 (7.09 %)
 2.  Да, защото е по-екологичен транспорт: 86 (5.35 %)
 3.  Да, бих използвал всичко, което прави придвижването ми по-бързо: 149 (9.27 %)
 4.  Да, ако има удобни връзки с останалия транспорт: 185 (11.50 %)
 5.  Не, разчитам само на колата си: 240 (14.93 %)
 6.  Не, не обичам влаковете: 243 (15.11 %)
 7.  Не, не вярвам, че ще има удобни връзки с останалия транспорт: 132 (8.21 %)
 8.  Не, аз живея в квартал "Гевгелийски": 445 (27.67 %)
Total: 1608
Ще използвате ли спирка Вардар?
 1.  Да: 126 (57.80 %)
 2.  Не: 26 (11.93 %)
 3.  Пътувам по друго направление: 53 (24.31 %)
Total: 218

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                  
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
           
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg