Новини


ИАЖА поднови сертификатите за безопасност на „Газтрейд“ АД
07/02/2014 г.
   На 30.06.2014 г. ИА „Железопътна администрация” поднови сертификатите за безопасност (част А и част Б) на „Газтрейд“ АД за още 5 години. Основната дейност на „Газтрейд“ АД е търговия с течни горива и пропан-бутан, а като железопътен превозвач - извършването на маневрена дейност със собствени дизелови локомотиви (серии 52 и 55) в индустриалните железопътни клонове на дружеството в Костинброд, Асеновград и Горна Оряховица, където са разположени неговите основни складови бази.    

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg