Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

Архив

Новини


Oбучениe по първи модул по проект на Института по публична администрация (ИПА) „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“
08/06/2018 г.
   От 14 до 16-ти  май в зала на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се проведе обучение по първи модул по проект на Института по публична администрация (ИПА) „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ от консултантът от Националния ресурсен център по CAF Емилия Александрова. Чрез внедряване на модела CAF (Общата рамка за оцен…

повече

Седми регионален семинар по прилагане на ТСОС „Телематични приложения за товарни превози за Румъния, България и Гърция, който се проведе на 7 и 8 март 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния
03/27/2018 г.
   На 7 и 8 март 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния, се проведе регионален семинар по прилагането на ТСОС „Телематични приложения за товарни превози“ (ТСОС ТПТП) съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2014 на Комисията от 11 декември 2014 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Телематични приложения за товарни превози&ldqu…

повече

Предстоящ регионален семинар за прилагане на изискванията на ТСОС „Телематични приложения за товарни услуги” (ТСОС „ТПТУ“) съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2014 на Комисията от 11 декември 2014 година, предназначен за Румъния, България и Гърция, който ще се проведе на 7 и 8 март 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния
02/07/2018 г.
   На 7 и 8 март 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния, ще се проведе регионален семинар за прилагане на ТСОС „Телематични приложения за товарни услуги” (ТСОС „ТПТУ“) съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2014 на Комисията от 11 декември 2014 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Телематични приложения за товарн…

повече

ИАЖА връчи сертификатите за безопасност на „ДМВ Карго Рейл“ ЕООД
07/11/2017 г.
   На 11.07.2017 г. Главният секретар на ИА „Железопътна администрация“ инж. Жоро Димитров връчи сертификати за безопасност част „А“ и част „Б“ на железопътно предприятие „ДМВ Карго Рейл“ ЕООД. Документите бяха приети от управителя на фирмата Емил Вълкнински и са за железопътен превоз на товари на територията на Република България за срок …

повече

ИАЖА връчи сертификатите за безопасност на „Мини Марица-изток“ ЕАД
05/18/2017 г.
  На 18.05.2017 г. Изпълнителният директор на ИА „Железопътна администрация“ Веселин Василев връчи сертификати за безопасност част „А“ и част „Б“ на името на „Мини Марица-изток“ ЕАД на управителя на фирмата г-н Андон Андонов.   Сертификатите са за железопътен превоз на товари само в участъка Симеоновград-Нова Загора-Стара загора-Дими…

повече

Previous -1 0 1 2 3 Next

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg