Полезни връзки


Министерски Съвет на Република България
http://www.government.bg
 
Министерски съвет
Международно пътническо бюро "Рила"
http://www.bdz-rila.com/

  

СОФИЯ - жп информация, тел. 02/ 931-11-11, 02/ 932-33-33 
Централна гара - работно време от 07:30 ч. до 19: 00 ч жп билети вътрешни линии - тел. 02/ 932-22-70, 02/ 932-23-70 спални вагони вътрешни линии - тел. 02/ 932-20-90
ЦКТОН при НДК - работно време от 07:00 ч. до 18:30 ч. (почивен ден - неделя) информация вътрешни линии - тел. 02/ 865-84-02, 02/932-42-80 информация международни линии - тел. 02/ 865-71-86, 02/ 932-42-93 жп и спални билети вътрешни линии - тел. 02/ 865-91-08

"Български Държавни Железници" ЕАД
http://bdz.bg/
  
Национална компания "Железопътна инфраструктура"
http://www.rail-infra.bg/
  
“Българска железопътна компания” АД
http://www.brc-bg.com/
“Българска железопътна компания” АД
“Булмаркет ДМ” ООД
http://www.bulmarket.bg/railway.htm
“Булмаркет ДМ” ООД
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
http://www.mtitc.government.bg/

Междуправителствена организация за международни железопътни превози
http://www.otif.org/
Европеската комисия DG Tren
http://ec.europa.eu/transport/rail/index_en.html
Европеската комисия DG Tren
Европейска железопътна агенция
http://www.era.europa.eu/

Era

Изпълнителна агенция Транс-европейска транспортна мрежа
http://ec.europa.eu/ten/transport/agency/index_en.htm
Изпълнителна агенция Трансевропейска транспортна мрежа
Асоциация на жп операторите
http://www.atoc-comms.org
Асоциация на жп операторите 
Общност на европейските железници
http://www.cer.be/
Управляващ комитет по Споразумението за изграждане на високоефективна и високоскоростна железопътна мрежа в Югоизточна Европа (SEECP)
http://www.seecp.gr

SEECP
Вагоноремонтен Завод-99 АД гр. Септември
http://www.vrz99.bg
Вагоно-ремонтен завод Карлово АД
http://www.vrz-karlovo.com
  
Списание "Железопътен транспорт"
http://www.jptactis.com/
  
ОСЖД
http://www.osjd.org
ОСЖД
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
http://www.vtu.bg
vtu
Международен железничарски съюз - UIC
http://uic.asso.fr
UIC
Международен комитет по железопътен транспорт - CIT
http://www.cit-rail.org
Международен съюз на компаниите за комбинирани превози - UIRR
http://www.uirr.com
Международен железопътен вестник
http://www.railwaygazette.com/
Международен портал за железопътен транспорт
http://www.railway-technology.com/
Mеждународен железопътен вестник
http://www.railjournal.com/
IRJ
Железопътен портал
http://www.rinsider.ro/
Eвропейска асоциация на консултантите по безопасността на превозите на опасни товари
http://www.easadg.org/
Българският институт за стандартизация
http://www.bds-bg.org
Мрежа за знания в публичните услуги
http://www.publics.bg
Български локомотивен форум
http://www.lokforum.com

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg