Изпълнителна агенция


Превозвач
Дата на изд. на лицензия
Обхват на лицензията
Българска железопътна компания АД
15.04.2005 г. BG
16.03.2011 г. EU
Превоз на товари
Булмаркет Рейл Карго ЕООД
14.05.2015 г. EU
Превоз на товари
"БДЖ - Товарни превози" ЕООД
10.07.2008 г. EU
Превоз на товари
"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
10.07.2008 г. EU
Превоз на пътници
Газтрейд АД
01.10.2008 г. EU
Превоз на товари
Унитранском АД
01.10.2008 г. EU Отменен със заповед № РД-08-240/19.05.2014
Превоз на товари
„Ди Би Карго България” ЕООД
13.05.2010 г. EU
Превоз на товари
„Експрес Сервиз” ООД
12.06.2010 г. EU
Превоз на товари
„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД
29.04.2011 г. EU
Превоз на товари
"КАРГО ТРАНС ВАГОН БЪЛГАРИЯ" EАД
11.05.2011 г. EU
Превоз на товари
"Порт Рейл" ООД
12.04.2012 г. EU
Превоз на товари
"Рейл Карго Кериър България" ЕООД
21.01.2015 г. EU
Превоз на товари
"ТБД - Товарни превози" ЕАД
16.06.2015 г. EU
Превоз на товари
ПИМК Рейл ЕАД
16.03.2016 г. EU
Превоз на товари
"Мини Марица-Изток" ЕАД
14.07.2016 г. BG
Превоз на товари
"ДМВ Карго Рейл" ЕООД
12.01.2017 г. EU
Превоз на товари

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg