Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

Архив

Международни документи


     Индекс на нормативните документи, уреждащи статута на железопътния транспорт. Посетителите на страницата могат да се запознаят с всички действащи закони, подзаконови нормативни и административни актове, свързани с железопътния транспорт. Тук ще намерите поместено действащото законодателство на ЕС – Директиви, Регламенти и Решения  и нормативни документи за железопътния транспорт на други международни  организации. В рубриката нормативните документи в процедура на разглеждане, редовно се публикува информация за проекти и предложения за приемане на нови и изменение на съществуващи нормативни актове.

 

 

 

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg