Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

Архив

Международни двустранни споразумения за железопътни преходи


   С цел регламентиране на граничното железопътно обслужване между Република България и съседните държави в съответствие с европейските стандарти и опростяване и ускоряване преминаването през граничните преходи, тези Спогодби определят основните принципи и правила за сътрудничество във всички дейности по отношение на осъществяване на трансграничния железопътен превоз, включително и контрол на лицата и стоките, както и транспортните средства, които преминават държавната граница.

Приложение 9 ,,Улесняване на гранично-пропускателния режим при международните железопътни товарни превози"

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg