Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

Архив

Национален орган по безопасност


 

Система за управление на безопасността. Критерии за оценка на железопътни предприятия и оператори на инфраструктури

Списък на дейностите, свързани с безопасността на превозите с железопътен транспорт, за които се изисква правоспособност, определени съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 59

Списък на правоспособностите, за които Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" издава документ, изготвен във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за железопътния транспорт, които се изискват за извършване на дейности, свързани с безопасността на превозите с железопътен транспорт

 
 
Ръководства за външни потребители
 
Ръководство за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система

Ръководство за издаване на сертификат за безопасност част „А" и част „Б" на железопътен превозвач Част 1 , Част 2

Ръководство за издаване на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура Част 1 , Част 2
 
 

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg