Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

Архив

ЖП Медии


                                                  
 

година 2017

брой 28

брой 27

брой 26

брой 25

брой 24

брой 23

брой 22

брой 21

брой 20

брой 19

брой 18

брой 17

брой 16

брой 14

брой 13

брой 12

брой 11

брой 10

брой 9

брой 8

брой 7

брой 6

брой 5

брой 4

брой 3

брой 2

брой 1

година 2016

брой 32

брой 31

брой 30

брой 28

брой 27

брой 26

брой 25

брой 24

брой 23

брой 22

брой 21

брой 20

брой 19

брой 18

брой 17

брой 16

брой 15

брой 14

брой 13

брой 12

брой 11

брой 10

брой 9

брой 8

брой 7

брой 6

брой 5

брой 4

брой 3

брой 2

брой 1

година 2015

брой 36

брой 35

брой 34

брой 33

брой 32

брой 31

брой 30

брой 29

брой 28

брой 27

брой 26

брой 25

брой 24

брой 23

брой 22

брой 21

брой 20

брой 19

брой 18

брой 17

брой 16

брой 15

брой 14

брой 13

брой 12

брой 11

брой 10

брой 9

брой 8

брой 7

брой 6

брой 5

брой 4

брой 3

брой 2

брой 1

година 2014

брой 40

брой 39

брой 38

брой 37

брой 36

брой 35

брой 34

брой 33

брой 32

брой 31

брой 30

брой 29

брой 28

брой 27

брой 26

брой 25

брой 24

брой 23

брой 22

брой 21

брой 20

брой 19

брой 18

брой 17

брой 16

брой 15

брой 14

брой 13

брой 12

брой 11

брой 10

брой 9

брой 8

брой 7

брой 6

брой 5

брой 4

брой 3

брой 2

брой 1

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
 
    
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg