Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

Архив

Работа


Декларация

Заявление за участие в конкурс

 

ИА "Железопътна администрация" обявява конкурс за следната позиция:

 
„Директор“
дирекция „Регулиране” на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

Краен срок за подаване на документи: 10.09.2019 г. 15.00 часа

Списък на допуснати кандидати до конкурс - 17.09.2019 г.

Списък на допуснати кандидати до защита на концепция - 25.09.2019 г.

Списък на допуснати кандидати до интервю   - 26.09.2019 г.

Формуляр за окончателни резултати   - 27.09.2019


 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg