Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

Архив

Работа


Декларация

Заявление за участие в конкурс

Обяви за конкурси:

Главен юрисконсулт в  дирекция „Административно – правно и финансово – стопанско обслужване” на  Изпълнителна агенция „Железопътна  администрация“

Главен експерт в Главна дирекция „Железопътна инспекция“, на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

Главен експерт в Дирекция „Регулиране“, на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

Старши експерт в Дирекция „Регулиране“, на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

Младши експерт в Дирекция „Регулиране“, на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

 

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, ИА „Железопътна администрация“

СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт“ в Главна дирекция „Железопътна инспекция“

СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Регулиране“


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите  кандидати  до участие в интервю след проведен практически изпит за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Регулиране“

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в интервю след проведен практически изпит за длъжността „главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно – правно и финансово – стопанско обслужване”

ФОРМУЛЯР за отразяване на окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно – правно и финансово – стопанско обслужване”

СПИСЪК На недопуснат кандидат  до участие в интервю след проведен практически изпит за длъжността „главен експерт“ в Главна дирекция „Железопътна инспекция“

ФОРМУЛЯР за отразяване на окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността „главен експерт“ в Главна дирекция „Железопътна инспекция“

ФОРМУЛЯР за отразяване на окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Регулиране“

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg