Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

Архив

Контакти

Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”


Изпълнителен директор
Веселин Василев

Адрес: гр. София 1000; ул. „Ген. Й. Гурко“ № 5
Тел.: (+359 2) 9 409 428
Факс: (+359 2) 987 67 69
Е-mail: kabinet-IAJA@mtitc.government.bg  
Интернет страница: www.iaja.bg

Фронт-офис: (+359 2) 9 409 507
Е-mail: iaja@mtitc.government.bg


Телефон за жалби и сигнали на граждани по въпроси за правата на пътниците по РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт: (+359 2) 9 409 895


РЖИ София - гр. София 1267, бул. "Мария Луиза" № 102
Тел.: (+359 2) 932 27 09, факс: (+359 2) 931 21 60, (+359 2) 932 22 94

РЖИ Пловдив - гр. Пловдив 4002, бул. "Васил Априлов" № 3
Тел./Факс: (+359 32) 644 407

РЖИ Г. Оряховица - гр. Г. Оряховица 5120, ул. "Цар Освободител" № 97
Тел.: (+359 618) 2 60 82, факс: (+359 618) 2 60 82


 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg