Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

За ИА "ЖА"Структура 

     


  

  

Отчети


 
 
 
 

Декларации

 


Образец на декларация по чл.12, т.1 от ЗПРКИ

Образец на декларация по чл.12, т.2 от ЗПРКИ 

Образец на декларация по чл.12, т.3 от ЗПРКИ

Образец на декларация по чл.12, т.4 от ЗПРКИ 


Декларации на служителите, работещи в ИА"ЖА" през 2012 година, по чл.12, т.1 и т.2, т. 3, т. 4 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:

По т.1: 

Декларации по т. 1  


По т.2:

Декларации по т. 2 Част 1

Декларации по т. 2 Част 2


Бюджет

Бюджет на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" за 2018 г.  

 

 

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg